Vad behövs för ett möte?

Facebook
Twitter
Email
RSS

Det saknas mötesplatser i Kronoparken säger flera jag pratar med. Många syftar nog på och önskar möteslokaler av olika slag, men för att börja och fundera över “mötesplatser” i Kronoparkens centrum, startas undersökningen ”Hänga runt”. Kan de som bor där och använder platsen kunna delta i planering av ett nytt centrum genom att fysiskt prova platsens användbarhet för tex mötesplatser, sittplatser utomhus.   En undersökning av platser att föra vidare till planerare, fastighetsägare och arkitekter.

Vad behövs för ett möte?

Vilka skall mötas?

Var kan man mötas?

I filmrummet på Fritidsgården finns fantastiskt fina skinnsoffor på hjul. Dessa är ju perfekta att starta med om vi rullar ut dem! Att undersöka fysiskt var det är skönt att sitta och hänga i centrum.  Står befintliga soffor på rätt plats, saknas någon, skall någon läggas till eller tas bort eller kan vi hitta nya ?

/Malin