Ta till vara – och bygga om i väntan på något nytt.

Facebook
Twitter
Email
RSS

Sewa och jag äter lunch utanför Coop. Hur kan man med ganska små medel aktivera och göra denna platsen lite bättre innan centrum renoveras. Kan vi samla “Recept” på den idag tomma vita väggen?

Gjorde en enkel skiss för hur trasiga bord och bänkar utanför Coop i Kronoparken kan göras om tillfälligt  och samtidigt fungera som mötesplats för insamling av ideer, växtporträtt, receptutbyten inför en ev medborgarträdgård. Bord och bänkar lagas och målas om tillsammans med invånare i Kronoparken. Mittendelen av borden byggs om till planteringslådor.

Centrumägaren vill fundera lite på förslaget och så länge går vi vidare med mobila odlingslådor istället som placeras på torget utanför Fritidsgården.

Kom och var med och bygg 12-14 juli! Start och bygg hos Parkleken. Kombinerade sittplatser och odlingslådor för att skapa liten mötesplats för att samla in ideer till och  föra samtal kring konst och mat.  Matminnen och matberättelser.

 

Enkel skiss för coop:

Inspirationsbild för  mobil odling: