KRP Theatre – fortsatt arbete med scenerna

Facebook
Twitter
Email
RSS

Vi har fortsatt att arbeta med scenerna, följden och innehållet. Att hitta känslor och tema i dem.