KRPCT-WS2

Facebook
Twitter
Email
RSS

Workshop – Dag 2

Det är roligt att göra teaterövningar. Det är svårt också.

Idag fortsatte vi arbeta med impulser. Igår följde vi våra egna impulser. Idag följde vi varandras. På förmiddagen gjorde vi några lekar och övningar för att komma igång med varandras impulser.

Efter lunchen läste vi upp en läxa vi fick igår. Sedan arbetade vi vidare med texterna vi började tänka på igår.

Vi avslutade med att prata om allt vi gjort. Om det var något vi tyckte var mer intressant än något annat.

Sedan åkte tyskarna hem.

Vi var förändrade och det var rummet och världen också. Ingenting blir som det var i fredags.

På torsdag träffas vi igen. Det är lite synd att några inte kan komma på torsdagar. En har en sportaktivitet på torsdagarna. En annan har ett kvällsjobb. Kanske måste vi träffas en annan dag. Det ska vi prata om när vi träffas på torsdag.