Infomöte om Allas trädgård 9 februari kl 14

Facebook
Twitter
Email
RSS

Välkommen på infomöte om Allas trädgård kl 14 lördag den 9 februari kl 14. Mötet är på Frödingshöjd 4 i “Kulturhuset”.

En trädgård för alla är en fantastisk möjlighet för alla som bor på Kronoparken att få odla!