KRPCT – sommar

Facebook
Twitter
Email
RSS

Idag tränade vi på spegling och impulser. Vi tränade också på att följa i andras rörelser. Så pratade vi om hösten och vad vi har för olika tankar om föreställningen. Vi pratade också igenom vad vi kommit överens om hur det ska vara i rummet när vi arbetar.