KRPCT – Improvisationer

Facebook
Twitter
Email
RSS

Vi pratade om framtiden och gjorde övningar. Vi avslutade med improvisationer och spelade in en kort film.