Pågår ett konstprojekt på kronoparken ”Skapa skådebröd och skulptur”

Facebook
Twitter
Email
RSS

Pågår ett konstprojekt skapa skådebröd och skulptur med barn från Kronoparksskolan fritids regnbåge och Kronoparkens fritidsgård. Konstnärinnan Eden Mengisteab skapar skådebröd och skulptur med deltagarna utifrån den italienska konstnären Arcimboldo. Allas trädgårds konstprojektet ”skapa skådebröd och skulptur” fick bidrag av Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun.  Målgrupp är barn och ungdom 8-14 år på kronoparken.