Om oss

Vad

Krp Kultur är ett samarbete mellan Folkbildarna Värmland, Carlstad United och Riksteatern Värmland. Projektet är ett av 24 projekt inom Kulturrådssatsningen Kreativa platser. Medel till dessa projekt kommer ur en regeringssatsning som heter Äga Rum. Vill du läsa mer om kreativa platser så besök kulturrådets hemsida. 

Hur

Vi kommer att använda oss av konstnärliga processer för att utveckla nya metoder och mötesplatser och verksamheten kommer att röra sig i gränslandet mellan konst och demokratiutveckling. Kronoparken är en spännande plats för detta där miljonprogramsområde möter universitet och villaområden möter studentkorridorer.

Varför

På Kronoparken finns i dag få mötesplatser för kultur, de boende måste i stor utsträckning ta sig till andra platser för att uppleva och delta i kulturlivet. Vi vill ändra på detta genom att lyfta, synliggöra och stötta den kultur som redan finns och gror i området och genom möten mellan boende och professionella kulturskapare uppstår något nytt.

Vad vi vill med KRP Kultur

Vi vill att Kronoparken blir en naturlig mötesplats där kulturella och kreativa möten skapar delaktighet och engagemang. När nya nätverk skapas mellan konst och intresserade människor i alla åldrar och med alla bakgrunder uppstår något nytt som kan leda till att nya berättelser berättas.

Vi som jobbar med projektet

Projektet har en lokal på Frödingshöjd 4 som vi kallar “Kulturhuset”. Vi vill gärna att du kommer och besöker oss. Eftersom vi jobbar halvtid och är ute mycket på möten är det säkrast att du mejlar först och bestämmer en tid. Vi jobbar också nära Ett öppnare Kronoparken som vi delar lokal med och som har ett kontor på Kronoparkens bibliotek.

Eva Lindblad

Projektledare

hej@krpkultur.se

Helene Karlsson

Projektledare

hej@krpkultur.se

Sewa Palanijafi

Koordinator

sewa@krpkultur.se

Finansiärer

Partners